முகப்புப் பக்க URL ஐ உள்ளமை

Google Chrome இல் இயல்புநிலை முகப்புப் பக்க URLஐ உள்ளமைத்து, அதனைப் பயனர்கள் மாற்றுவதைத் தடுக்கும்.

முகப்புப் பக்கம் என்பது முகப்புப் பொத்தான் மூலம் திறக்கப்படும் பக்கமாகும். தொடங்கும் போது திறக்கப்படும் பக்கங்கள் RestoreOnStartup கொள்கைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

முகப்புப் பக்க வகையை நீங்கள் இங்கு குறிப்பிடும் URLக்கு அமைக்கலாம் அல்லது புதிய தாவல் பக்கத்திற்கு அமைக்கலாம். புதிய தாவல் பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், இந்தக் கொள்கை செயல்படாது.

இந்த அமைப்பை இயக்கினால், பயனர்கள் தங்கள் முகப்பு பக்க URLஐ Google Chrome, இல் மாற்ற முடியாது, ஆனாலும் புதிய தாவல் பக்கத்தைத் தங்களது முகப்புப் பக்கமாகத் தேர்வுசெய்யலாம்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் இருந்தாலும், HomepageIsNewTabPage அமைக்கப்படாமல் இருந்தாலும் பயனரின் முகப்புப் பக்கத்தை அவரே தேர்ந்தெடுக்கும்படி அனுமதிக்கும்.

Active Directory களத்துடன் சேர்க்கப்படாத Windows நேர்வுகளில் இந்தக் கொள்கை இருக்காது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
முகப்புப் பக்க URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)