Konfigurera webbadress för startsida

Konfigurerar webbadressen som är standard för startsidan i Google Chrome och förhindrar att användare ändrar den.

Startsidan är sidan som du öppnar med knappen Startsida. Sidorna som öppnas styrs av principen RestoreOnStartup.

Startsidans typ kan ställas in på en webbadress som du anger här eller på sidan Ny flik. Om du väljer sidan Ny flik ignoreras den här principen.

Om du aktiverar den här inställningen kan användarna inte ändra sin startsideadress i Google Chrome, men de kan välja sidan Ny flik som startsida.

Om den här principen inte anges kan användarna själva välja sin startsida, förutsatt att inte HomepageIsNewTabPage har angetts.

Principen är inte tillgänglig på Windows-instanser som inte är anslutna
till en Active Directory-domän.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Webbadress för startsida

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)