આ સાઇટ્સ પર છબીઓને મંજૂરી આપો

તમને url દાખલાની સૂચિ સેટ કરવા દે છે જે તે સાઇટ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જે છબીઓ પ્રદર્શિત કરવા માટે અનુમત છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો વૈશ્વિક ડિફૉલ્ટ મૂલ્ય બધી સાઇટ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે 'DefaultImagesSetting' નીતિમાંથી જો તે સેટ કરેલી હોય તો અથવા તો વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણીમાંથી.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
આ સાઇટ્સ પર છબીઓને મંજૂરી આપો

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ImagesAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)