అజ్ఞాత మోడ్ అందుబాటు

వినియోగదారు Google Chromeలో అజ్ఞాత మోడ్‌లో పేజీలను తెరవవచ్చో, లేదో పేర్కొంటుంది. 'ప్రారంభించబడింది' ఎంచుకుంటే లేదా విధానం సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, అజ్ఞాత మోడ్‌లో పేజీలు తెరవవచ్చు. 'ఆపివేయబడింది' ఎంచుకుంటే, పేజీలు అజ్ఞాత మోడ్‌లో తెరవబడవు. 'బలవంతంగా ఎంచుకో' ఎంచుకుంటే, పేజీలు కేవలం అజ్ఞాత మోడ్‌లోనే తెరుచుకుంటాయి.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
అజ్ఞాత మోడ్ అందుబాటు


 1. అజ్ఞాత మోడ్ అందుబాటులో ఉంచడం
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. అజ్ఞాత మోడ్ నిలిపివేయబడింది
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. అజ్ఞాత మోడ్ నిర్బంధం చేయడం
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)