Tính khả dụng của chế độ ẩn danh

Chỉ định liệu người dùng có thể mở trang ở chế độ Ẩn danh trong Google Chrome hay không.

Nếu chọn 'Bật' hoặc không thiết lập chính sách này, bạn có thể mở trang ở chế độ Ẩn danh.

Nếu chọn 'Tắt', bạn không thể mở trang ở chế độ Ẩn danh.

Nếu chọn 'Bắt buộc', bạn CHỈ có thể mở trang ở chế độ Ẩn danh.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Tính khả dụng của chế độ ẩn danh


 1. Chế độ ẩn danh khả dụng
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Đã tắt chế độ ẩn danh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Bắt buộc chế độ ẩn danh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)