Cho phép JavaScript trên các trang web này

Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép chạy JavaScript.

Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultImagesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cho phép JavaScript trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\JavaScriptAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)