Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń z serwerem proxy

Określa maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń z serwerem proxy. Niektóre serwery proxy nie są w stanie obsłużyć dużej liczby jednoczesnych połączeń z tym samym klientem. W takiej sytuacji można rozwiązać problem, ustawiając dla tej zasady mniejszą wartość. Jej wartość powinna być mniejsza niż 100 i większa niż 6. Wartość domyślna wynosi 32. Niektóre aplikacje sieciowe używają wielu połączeń z oczekującymi żądaniami GET, dlatego zmniejszenie wartości tej zasady poniżej wartości 32 może powodować przerwy w działaniu sieci, jeśli zbyt wiele takich aplikacji będzie otwartych. Zmniejszasz wartości domyślne na własne ryzyko. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używana wartość domyślna, czyli 32.


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń z serwerem proxy:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxConnectionsPerProxy
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)