حداکثر تأخیر واکشی پس از ابطال قانون

حداکثر زمان تأخیر بین دریافت یک قانون، ابطال و واکشی قانون جدید از سرویس مدیریت دستگاه را برحسب میلی ثانیه مشخص می‌کند.

تنظیم این قانون مقدار پیش‌فرض ۵۰۰۰ میلی ثانیه را باطل می‌کند. مقادیر معتبر برای این قانون در دامنه‌ای از ۱۰۰۰ (۱ ثانیه) تا ۳۰۰۰۰۰ (۵ ثانیه) است. هر مقداری که در این دامنه نباشد به مرز مربوطه وصل خواهد شد.

تنظیم نکردن این قانون باعث می‌شود که Google Chrome از مقدار پیش‌فرض ۵۰۰۰ میلی ثانیه استفاده کند.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
حداکثر تأخیر واکشی پس از ابطال قانون:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxInvalidationFetchDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)