Maximum na pagkaantala ng pagkuha pagkatapos matukoy na di-wasto ang patakaran

Tinutukoy ang maximum na pagkaantala sa mga millisecond sa pagitan ng pagtanggap ng pagtukoy na di-wasto ang patakaran at pagkuha ng bagong patakaran mula sa serbisyo sa pamamahala ng device.

Ino-override ng pagtatakda ng patakarang ito ang default na value na 5000 millisecond. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw na mula 1000 (1 segundo) hanggang 300000 (5 minuto). Papanatilihin sa partikular na hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito.

Ang pag-iiwan sa patakarang ito na hindi nakatakda ay magdudulot na gagamitin ng Google Chrome ang default na value na 5000 millisecond.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o mas bago
Maximum na pagkaantala ng pagkuha pagkatapos matukoy na di-wasto ang patakaran:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxInvalidationFetchDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)