הגדר גודל קובץ שמור של דיסק בבייטיים

‏מגדירה את גודל הקובץ השמור שבו ישתמש Google Chrome לאחסון קובצי מדיה שמורים בדיסק.

אם תגדיר את המדיניות הזו, Google Chrome ישתמש בגודל הקובץ השמור שסופק גם אם המשתמש לא ציין את הסימון '‎--media-cache-size'. הערך המצוין במדיניות הזו אינו הגבלה קשיחה, אלא הצעה עבור מערכת יצירת הקבצים השמורים. כל ערך הנמוך מכמה מגהבייט קטן מדי ויעוגל מעלה למינימום סביר.

אם הערך של המדיניות הזו הוא 0, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל של הקובץ השמור, אך המשתמש לא יוכל לשנות זאת.

אם המדיניות הזו לא מוגדרת, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל והמשתמש יוכל לעקוף אותה באמצעות הסימון ‎--media-cache-size.


נתמך ב: ‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך
הגדר את גודל הקובץ השמור של דיסק המדיה:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMediaCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)