நேட்டிவ் செய்தியிடல் தடுப்புப்பட்டியலை உள்ளமைத்தல்

எந்த நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களை, ஏற்றக்கூடாது என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்கு உங்களை அனுமதிக்கிறது.

தடுப்புப் பட்டியல் மதிப்பு '*' என்பதன் அர்த்தம் எல்லா நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களும் ஏற்புப்பட்டியலில் வெளிப்படையாக பட்டியலிடப்படும் வரை அவை தடுப்புப்பட்டியலிடப்பட்டவையாக இருக்கும் என்பதாகும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படவில்லை எனில், நிறுவப்பட்ட எல்லா நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களையும் Google Chrome ஏற்றும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
தடுக்கப்பட்ட நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களின் பெயர்கள் (அல்லது அனைத்தும் என்றால் *)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)