میزبان‌های پیام‌رسانی محلی سطح کاربر (نصب شده بدون مجوزهای سرپرست) مجاز است.

نصب میزبان‌های پیام‌رسانی محلی سطح کاربر را فعال می‌کند.

اگر این گزینه فعال شود، Google Chrome استفاده از میزبان‌های پیام‌رسانی محلی نصب شده در سطح کاربر را مجاز می‌کند.

اگر این گزینه غیرفعال شود، Google Chrome تنها از میزبان‌های پیام‌رسانی محلی نصب شده در سطح سیستم استفاده می‌کند.

اگر این گزینه تنظیم نشود، Google Chrome
استفاده از میزبان‌های پیام‌رسانی محلی سطح کاربر را مجاز می‌کند.

Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameNativeMessagingUserLevelHosts
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)