பயனர் அளவிலான நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களை அனுமதி (நிர்வாகியின் அனுமதியில்லாமல் நிறுவப்பட்டது).

நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களின் பயனர் அளவிலான நிறுவலை இயக்குகிறது.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், பயனர் அளவில் நிறுவப்பட்ட நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களின் பயன்பாட்டை Google Chrome அனுமதிக்கிறது.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்படால், கணினி அளவில் நிறுவப்பட்ட நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களைப் பயன்படுத்துவதை மட்டுமே Google Chrome அனுமதிக்கும்.

இந்த அமைப்பை அமைக்காமல் விட்டால், பயனர் அளவிலான நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களின் பயன்பாட்டை Google Chrome அனுமதிக்கும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameNativeMessagingUserLevelHosts
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)