Cho phép các máy chủ Nhắn tin gốc ở mức người dùng (được cài đặt mà không cần có quyền quản trị).

Cho phép cài đặt ở mức người dùng các máy chủ Nhắn tin gốc.

Nếu cài đặt này được bật thì Google Chrome cho phép
sử dụng các máy chủ Nhắn tin gốc được cài đặt ở mức người dùng.

Nếu cài đặt này bị tắt thì Google Chrome sẽ
chỉ sử dụng các máy chủ Nhắn tin gốc được cài đặt ở mức hệ thống.

Nếu cài đặt này không được thiết lập thì Google Chrome
sẽ cho phép sử dụng các máy chủ Nhắn tin gốc ở mức người dùng.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameNativeMessagingUserLevelHosts
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)