પાસવર્ડ સંચાલક પર પાસવર્ડ્સ સાચવવાનું સક્ષમ કરો


જો આ સેટિંગ સક્ષમ હોય, તો વપરાશકર્તાઓ Google Chrome યાદ રાખેલ પાસવર્ડ્સ ધરાવી અને
જ્યારે તેઓ આગલી વખતે સાઇટમાં લોગ ઇન કરે ત્યારે તેમને આપમેળે પ્રદાન કરી શકે છે.

જો આ સેટિંગ્સ અક્ષમ હોય, તો વપરાશકર્તાઓ નવા પાસવર્ડ્સ સાચવી શકતાં નથી
પરંતુ તેઓ હજુ પણ આ અગાઉ સાચવેલ પાસવર્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

જો આ નીતિ સક્ષમ અથવા અક્ષમ હોય, તો વપરાશકર્તાઓ Google Chrome માં તેને બદલી
અથવા ઓવરરાઇડ કરી શકતાં નથી. જો આ
નીતિ સેટ કરેલ ન હોય, તો પાસવર્ડ સાચવવાની મંજૂરી હોય છે (પરંતુ તે વપરાશકર્તા દ્વારા
બંધ કરવામાં આવી શકે છે).


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePasswordManagerEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)