Bật lưu mật khẩu cho trình quản lý mật khẩu


Nếu cài đặt này được bật, người dùng có thể yêu cầu Google Chrome ghi nhớ mật khẩu
và tự động cung cấp cho họ vào lần tiếp theo họ đăng nhập trang web.

Nếu cài đặt này bị tắt, người dùng không thể lưu mật khẩu mới nhưng họ
vẫn có thể sử dụng mật khẩu đã được lưu trước đó.

Nếu chính sách này được bật hoặc tắt, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè
chính sách trong Google Chrome. Nếu chính sách
này chưa được đặt, người dùng được phép lưu mật khẩu (nhưng họ có thể
tắt).


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NamePasswordManagerEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)