ப்ராக்ஸி சர்வர் அமைப்புகளை எப்படி குறிப்பிடுவது என்று தேர்வு செய்க

Google Chrome பயன்படுத்தும் ப்ராக்ஸி சர்வரைக் குறிப்பிட அனுமதித்து, ப்ராக்ஸி அமைப்புகளை மாற்றுவதிலிருந்து பயனர்களைத் தடுக்கிறது. ARC-பயன்பாடுகள் இந்த ப்ராக்ஸி சர்வரையும் பயன்படுத்த முடியும்.

ப்ராக்ஸி சர்வரை ஒருபோதும் பயன்படுத்தாமல் எப்போதும் நேரடியாக இணைக்கத் தேர்வுசெய்தால், பிற விருப்பங்கள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்படும்.

முறைமை ப்ராக்ஸி அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தத் தேர்வுசெய்தால், பிற விருப்பங்கள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்படும்.

ப்ராக்ஸி சர்வரைத் தானாகக் கண்டறியத் தேர்வுசெய்தால், பிற விருப்பங்கள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்படும்.

நிலையான சர்வர் ப்ராக்ஸி பயன்முறையைத் தேர்வுசெய்தால், 'ப்ராக்ஸி சர்வரின் முகவரி அல்லது URL' மற்றும் 'ப்ராக்ஸி பைபாஸ் விதிகளின் காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட பட்டியல்' ஆகியவற்றில் மேற்கொண்டு விருப்பங்களைக் குறிப்பிடலாம். ARC-பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் அதிக முன்னுரிமையுடைய HTTP ப்ராக்ஸி சர்வர் மட்டுமே கிடைக்கிறது.

.pac ப்ராக்ஸி ஸ்கிரிப்டைப் பயன்படுத்தத் தேர்வுசெய்தால், 'ப்ராக்ஸி .pac கோப்பிற்கான URL' என்பதில் ஸ்கிரிப்டிற்கான URLஐக் குறிப்பிட வேண்டும்.

விரிவான எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு, பின்வரும் இணைப்பிற்குச் செல்லவும்:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

இந்த அமைப்பை இயக்கினால், கட்டளை வரியில் குறிப்பிடப்பட்ட ப்ராக்ஸி தொடர்பான அனைத்து விருப்பங்களையும் Google Chrome மற்றும் ARC பயன்பாடுகள் புறக்கணிக்கும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விடுவது, பயனர்கள் தாங்களாகவே ப்ராக்ஸி அமைப்புகளைத் தேர்வுசெய்ய அனுமதிக்கும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
ப்ராக்ஸி சர்வர் அமைப்புகளை எப்படி குறிப்பிடுவது என்று தேர்வு செய்க


 1. ப்ராக்ஸியை எப்போதும் பயன்படுத்த வேண்டாம்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. ப்ராக்ஸி அமைப்புகளைத் தானாகவே கண்டறி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. .pac ப்ராக்ஸி ஸ்கிரிப்ட்டைப் பயன்படுத்து
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. நிலையான ப்ராக்ஸி சேவையகங்களைப் பயன்படுத்து
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. கணினியின் ப்ராக்ஸி அமைப்புகளைப் பயன்படுத்து
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)