Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy

Cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy mà Google Chrome sử dụng và ngăn người dùng thay đổi cài đặt proxy. Ứng dụng ARC cũng có thể sử dụng máy chủ proxy này.

Nếu bạn chọn không bao giờ sử dụng máy chủ proxy và luôn kết nối trực tiếp, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.

Nếu bạn chọn sử dụng cài đặt proxy hệ thống, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.

Nếu bạn chọn tự động phát hiện máy chủ proxy, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.

Nếu bạn chọn chế độ proxy máy chủ cố định, bạn có thể chỉ định thêm tùy chọn trong 'Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy' và 'Danh sách các quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy'. Chỉ máy chủ proxy HTTP có mức độ ưu tiên cao nhất khả dụng cho ứng dụng ARC.

Nếu chọn sử dụng tập lệnh proxy .pac, bạn phải chỉ định URL cho tập lệnh trong 'URL cho tệp .pac proxy'.


Để biết các ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Nếu bạn bật cài đặt này, Google Chrome và ứng dụng ARC sẽ bỏ qua tất cả các tùy chọn liên quan đến proxy đã chỉ định từ dòng lệnh.

Không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn cài đặt proxy.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy


 1. Không bao giờ sử dụng proxy
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. Cài đặt tự động phát hiện proxy
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. Sử dụng tập lệnh proxy .pac
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. Sử dụng máy chủ proxy cố định
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. Sử dụng cài đặt proxy hệ thống
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)