URL tới một tệp .pac proxy

Bạn có thể chỉ định URL cho tệp .pac proxy tại đây.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn cài đặt proxy thủ công tại 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy'.

Bạn không nên đặt chính sách này nếu bạn đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt chính sách proxy.

Để biết các ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
URL tới một tệp .pac proxy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameProxyPacUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)