Εγγραφή δεικτών χειρισμού πρωτοκόλλου

Σας επιτρέπει να εγγράψετε μια λίστα δεικτών χειρισμού πρωτοκόλλου. Αυτή η πολιτική μπορεί να αποτελεί μόνο προτεινόμενη πολιτική. Η ιδιότητα |protocol| θα πρέπει να οριστεί με τη μορφή 'mailto' και η ιδιότητα |url| θα πρέπει να οριστεί ως το μοτίβο διεύθυνσης URL της εφαρμογής που διαχειρίζεται τη μορφή της. Το μοτίβο μπορεί να περιλαμβάνει ένα στοιχείο '%s', το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από τη διεύθυνση URL διαχείρισης αν υπάρχει.

Οι δείκτες χειρισμού πρωτοκόλλου που έχουν εγγραφεί βάσει πολιτικής συγχωνεύονται με εκείνους που έχουν εγγραφεί από τον χρήστη και είναι και οι δύο διαθέσιμοι για χρήση. Ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει τους δείκτες χειρισμού πρωτοκόλλου που έχουν εγκατασταθεί βάσει πολιτικής εγκαθιστώντας έναν νέο προεπιλεγμένο δείκτη χειρισμού, αλλά δεν μπορούν να καταργήσουν έναν δείκτη χειρισμού πρωτοκόλλου που έχει εγγραφεί από κάποια πολιτική.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Εγγραφή δεικτών χειρισμού πρωτοκόλλου

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameRegisteredProtocolHandlers
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)