Rejestrowanie obsługi protokołów

Umożliwia zarejestrowanie listy modułów obsługi protokołów. Ta zasada może być tylko zalecana. We właściwości |protocol| należy wskazać schemat taki jak „mailto", a we właściwości |url| należy wskazać wzorzec adresu URL aplikacji obsługującej ten schemat. Wzorzec może obejmować „%s", który – jeśli występuje – zostanie zastąpiony przez obsługiwany adres URL.

Moduły obsługi protokołów zarejestrowane przez zasadę są łączone z modułami zarejestrowanymi przez użytkownika i oba te typy są dostępne do użycia. Użytkownik może zastąpić moduły obsługi protokołów zainstalowane przez zasadę, instalując nowy moduł domyślny, ale nie może usunąć modułów zarejestrowanych przez zasadę.


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym
Rejestrowanie obsługi protokołów

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameRegisteredProtocolHandlers
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)