فعال‌سازی استفاده از سرورهای رله توسط میزبان دسترسی راه دور

استفاده از سرورهای رله را هنگامی که سرویس‌گیرندگان راه دور سعی دارند به این دستگاه اتصالی برقرار کنند، فعال می‌کند.

اگر این تنظیم فعال شود، سرویس‌گیرندگان راه دور در هنگام عدم وجود اتصال مستقیم، از سرورهای رله برای اتصال به این دستگاه استفاده می‌کند..

توجه داشته باشید که اگر خطمشی RemoteAccessHostFirewallTraversal غیرفعال باشد، این خط‌مشی نادیده گرفته خواهد شد.

اگر این خط‌مشی به صورت تنظیم نشده رها شود، تنظیم فعال می‌شود.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostAllowRelayedConnection
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)