தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்டினால் தொடர் சேவையகங்களின் பயன்பாட்டை இயக்கவும்

இந்தச் சாதனத்துடன் தொலைநிலை கிளையன்ட்கள் இணைப்பை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கும்போது, தொடர் சேவையகங்களின் பயன்பாட்டை இயக்குகிறது.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், நேரடி இணைப்பு இல்லாமல் இருக்கும்போது, இந்தச் சாதனத்துடன் இணைப்பதற்கு தொலைநிலை கிளையன்ட்கள் தொடர் சேவையகங்களைப் பயன்படுத்தலாம் (எ.கா. ஃபயர்வால் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக).

RemoteAccessHostFirewallTraversal கொள்கை இயக்கப்பட்டால், இந்தக் கொள்கை நிராகரிக்கப்படும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், அமைப்பு இயக்கப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostAllowRelayedConnection
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)