தொலைநிலை அணுகல் க்ளையன்ட்களுக்கு தேவையான களப் பெயரை உள்ளமை

தொலைநிலை அணுகல் க்ளையன்ட்களின் மீது பயன்படுத்த தேவைப்படும் க்ளையன்ட் டொமைன் பெயரை உள்ளமைக்கும், மேலும் பயனர்கள் அதை மாற்றுவதிலிருந்து தடுக்கும்.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால் மட்டுமே, குறிப்பிட்ட டொமைனைச் சேர்ந்த க்ளையன்ட்கள் ஹோஸ்ட்டுடன் இணைய முடியும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டால் அல்லது அமைக்கப்படாவிட்டால், அந்த இணைப்பிற்கான இயல்நிலைக் கொள்கை பயன்படுத்தப்படும். தொலைநிலை உதவிக்கு, எந்தவொரு டொமைனைச் சேர்ந்த க்ளையன்ட்களையும் ஹோஸ்ட்டுடன் இணைக்க இது அனுமதிக்கும்; எல்லா நேரமும் தொலைநிலை அணுகலைப் பெற, ஹோஸ்ட் உரிமையாளர் மட்டுமே இணைக்கலாம்.

RemoteAccessHostDomainஐயும் பார்க்கவும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
தொலைநிலை அணுகல் க்ளையன்ட்களுக்கு தேவையான களப் பெயரை உள்ளமை

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostClientDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)