જ્યાં રીમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ્સને તેમના પ્રમાણીકરણ ટોકન મળવા જોઇએ તે URL

URL જ્યાં રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ્સ એ તેઓનો પ્રમાણીકરણ ટોકન મેળવવો જોઈએ.

જો આ નીતિ સેટ કરવામાં આવી હોય, તો રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ, પ્રમાણીકરણ કરતાં ક્લાઇન્ટ્સને, કનેક્ટ કરવા માટે, આ URL પરથી પ્રમાણીકરણ ટોકન મેળવવું પડશે. RemoteAccessHostTokenValidationUrl ની સાથે ઉપયોગમાં લેવો આવશ્યક છે.

આ સુવિધા હાલમાં સર્વર તરફથી અક્ષમ કરવામાં આવી છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
જ્યાં રીમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ્સને તેમના પ્રમાણીકરણ ટોકન મળવા જોઇએ તે URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)