Nettadressen der klienter for ekstern tilgang skal hente autentiseringstokenet sitt fra

Nettadressen fjerntilgangsklienter skal hente autentiseringstoken fra.

Hvis denne regelen spesifiseres, krever fjerntilgangsverten at autentiseringsklientene innhenter et autentiseringstoken fra nettadressen som er oppgitt, før de kobles til. Denne regelen må brukes sammen med RemoteAccessHostTokenValidationUrl.

Denne funksjonen er for øyeblikket slått av på tjenersiden.


Støttes av: Microsoft Windows XP SP2 eller nyere
Nettadressen der klienter for ekstern tilgang skal hente autentiseringstokenet sitt fra

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)