Chứng chỉ ứng dụng để kết nối với RemoteAccessHostTokenValidationUrl

Chứng chỉ ứng dụng để kết nối với RemoteAccessHostTokenValidationUrl.

Nếu chính sách này được đặt, máy chủ sẽ sử dụng chứng chỉ ứng dụng với CN của nhà phát hành được cấp để xác thực với RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Đặt thành "*" để sử dụng bất kỳ chứng chỉ ứng dụng nào có sẵn.

Tính năng này hiện bị vô hiệu hóa bên máy chủ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Chứng chỉ ứng dụng để kết nối với RemoteAccessHostTokenValidationUrl

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationCertificateIssuer
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)