రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్ ప్రామాణీకరణ టోకెన్‌ని ధృవీకరించే URL

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేస్తే, రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్ కనెక్షన్‌లను ఆమోదించే క్రమంలో రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్‌ల నుండి ప్రమాణీకరణ టోకెన్‌లను ధృవీకరించడానికి ఈ URLని ఉపయోగిస్తుంది. తప్పనిసరిగా RemoteAccessHostTokenUrlతో కలయికలో ఉపయోగించాలి.

ఈ లక్షణం ప్రస్తుతం సర్వర్ తరపున నిలిపివేయబడింది.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్ ప్రామాణీకరణ టోకెన్‌ని ధృవీకరించే URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)