Περιορισμός της θύρας UDP που χρησιμοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης

Περιορίζει το εύρος της θύρας UDP που χρησιμοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτόν τον υπολογιστή.

Εάν δεν έχει ρυθμιστεί αυτή η πολιτική ή έχει οριστεί ως κενή συμβολοσειρά, ο κεντρικός υπολογιστής απομακρυσμένης πρόσβασης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα, εκτός αν η πολιτική RemoteAccessHostFirewallTraversal έχει απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κεντρικός υπολογιστής απομακρυσμένης πρόσβασης θα χρησιμοποιήσει θύρες UDP σε εύρος 12400-12409.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Περιορισμός της θύρας UDP που χρησιμοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)