રીમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ દ્વારા ઉપયોગમાં લીધેલ UDP પોર્ટ શ્રેણીને પ્રતિબંધિત કરો

આ મશીનમાં રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી UDP પોર્ટ શ્રેણીને પ્રતિબંધિત કરે છે.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વગર છોડવામાં આવી હોય અથવા જો તે ખાલી સ્ટ્રિંગ પર સેટ કરેલ છે, તો રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટને કોઈપણ ઉપલબ્ધ પોર્ટને ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી અપાશે, સિવાય કે નીતિ RemoteAccessHostFirewallTraversal અક્ષમ કરેલ હોય, તે સ્થિતિમાં 12400-12409 શ્રેણીમાં રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ UDP પોર્ટનો ઉપયોગ કરશે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
રીમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ દ્વારા ઉપયોગમાં લીધેલ UDP પોર્ટ શ્રેણીને પ્રતિબંધિત કરો

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)