Begränsa UDP-portintervallet som används av värden för fjärråtkomst

Begränsar UDP-portintervallet som används av värden för fjärråtkomst i den här datorn.

Om policyn inte har angetts, eller om den har angetts som en tom sträng, får värden för fjärråtkomst använda vilken port som helst som är tillgänglig, såvida inte RemoteAccessHostFirewallTraversal-policyn har inaktiverats. I så fall används UDP-portar inom intervallet 12400–12409 av värden för fjärråtkomst.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Begränsa UDP-portintervallet som används av värden för fjärråtkomst

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)