Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng

Hạn chế phạm vi cổng UDP do máy chủ truy cập từ xa sử dụng trong máy tính này.

Nếu không đặt chính sách này hoặc nếu chính sách được đặt thành chuỗi trống, máy chủ truy cập từ xa sẽ được phép sử dụng bất kỳ cổng có sẵn nào, trừ khi chính sách RemoteAccessHostFirewallTraversal bị tắt, trong trường hợp đó, máy chủ truy cập từ xa sẽ sử dụng cổng UDP trong phạm vi 12400-12409.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)