எப்போதும் பின்வரும் URL களவடிவங்களை Google Chrome Frame இல் ரெண்டர் செய்க

Google Chrome Frame ஆல் எப்போதும் வழங்கப்பட வேண்டிய URL வடிவங்களின் பட்டியலைத் தனிப்பயனாக்கும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாவிட்டால் 'ChromeFrameRendererSettings' கொள்கையால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி எல்லா தளங்களுக்கும் இயல்புநிலை வழங்கியானது பயன்படுத்தப்படும்.

வடிவங்களின் எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started என்கிற முகவரிக்குச் செல்லவும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
எப்போதும் பின்வரும் URL களவடிவங்களை Google Chrome Frame இல் ரெண்டர் செய்க

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInChromeFrameList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)