Acció en iniciar

Us permet especificar el comportament en iniciar el navegador.

Si trieu Obre la pàgina Pestanya nova, la pàgina s'obrirà sempre en iniciar Google Chrome.

Si trieu Restaura l'última sessió, es tornaran a obrir els URL que teníeu oberts l'última vegada que Google Chrome es va tancar i es restaurarà la sessió de navegació que hi havia en aquell moment.
En triar aquesta opció, es desactiva la configuració que depèn de les sessions o que realitza accions en sortir (com ara Esborra les dades de navegació en sortir o les galetes només de sessió).

Si trieu Obre una llista d'URL, quan l'usuari iniciï Google Chrome s'obrirà la llista d'URL que s'ha d'obrir en iniciar.

Si activeu aquesta opció de configuració, els usuaris no podran canviar-la ni substituir-la a Google Chrome.

Si la desactiveu, serà com si la deixéssiu sense configurar. L'usuari sí que podrà canviar-la a Google Chrome.

Aquesta política no està disponible en instàncies de Windows que
no formin part d'un domini d'Active Directory.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior
Acció en iniciar


 1. Obre la pàgina Pestanya nova
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
 2. Restaura l'última sessió
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Obre una llista d'URL
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)