Tác vụ khi khởi động

Cho phép bạn chỉ định thao tác khi khởi động.

Nếu bạn chọn 'Mở trang tab mới', Trang tab mới sẽ luôn mở khi bạn khởi động Google Chrome.

Nếu bạn chọn 'Khôi phục phiên cuối cùng', URL đã mở vào lần cuối Google Chrome bị đóng sẽ được mở lại và phiên duyệt web sẽ đươc khôi phục tại nơi bạn đã dừng lại.
Chọn tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa một số cài đặt dựa vào phiên hoặc thực hiện các thao tác khi thoát (chẳng hạn như Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát hoặc cookie chỉ trong phiên).

Nếu bạn chọn 'Mở danh sách URL', danh sách 'URL mở khi khởi động' sẽ mở ra khi người dùng khởi động Google Chrome.

Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt đó trong Google Chrome.

Việc tắt cài đặt này tương đương với không định cấu hình cài đặt. Người dùng vẫn có thể thay đổi cài đặt đó trong Google Chrome.

Chính sách này không áp dụng trên các phiên bản Windows không tham
gia vào miền Active Directory.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Tác vụ khi khởi động


 1. Mở trang tab mới
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
 2. Khôi phục phiên trước đó
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Mở một danh sách URL
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)