ಕನಿಷ್ಟ SSL ಆವೃತ್ತಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: SSLv3 ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ 43 ನಂತರ (ಸುಮಾರು ಜುಲೈ 2015 ರಲ್ಲಿ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ Google Chrome ರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ Google Chrome ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು Google Chrome 39 ರಲ್ಲಿ SSLv3 ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ TLS 1.0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಬಹುದು: "sslv3", "tls1", "tls1.1" ಅಥವಾ "tls1.2". ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ SSL/TLS ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು Google Chrome ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸದಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, "sslv3" ಎನ್ನುವುದು "tls1" ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
ಕನಿಷ್ಟ SSL ಆವೃತ್ತಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ


 1. SSL 3.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuessl3
 2. TLS 1.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1
 3. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 4. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)