Bật Duyệt web an toàn

Bật tính năng Duyệt web an toàn của Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Nếu bạn bật cài đặt này, Duyệt web an toàn luôn hoạt động.

Nếu bạn tắt cài đặt này, Duyệt web an toàn không bao giờ hoạt động.

Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt ''Bật tính năng bảo vệ chống lừa đảo và phần mềm độc hại'' trong Google Chrome.

Nếu không đặt chính sách này, cài đặt này sẽ được bật nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt này.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSafeBrowsingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)