Tắt đồng bộ hóa dữ liệu với Google

Tắt đồng bộ hóa dữ liệu trong Google Chrome bằng cách sử dụng các dịch vụ đồng bộ hóa được lưu trữ trên Google và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu không thiết lập chính sách này, Google Sync sẽ sẵn có để người dùng chọn có sử dụng hay không.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSyncDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)