ടാസ്‌ക് മാനേജറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു

'തെറ്റ്' എന്ന് സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടാസ്‌ക് മാനേജറിലെ 'പ്രോസസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുക' ബട്ടൺ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും.

'ശരി' എന്ന് സജ്ജമാക്കുകയോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് ടാസ്‌ക് മാനേജറിൽ പ്രോസസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാകും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTaskManagerEndProcessEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)