ടാസ്‌ക് മാനേജറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു

Google Chrome എന്നതിന്റെ ടാ‌സ്‌ക് മാനേജറിൽ, പ്രോസസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു.

'തെറ്റ്' എന്ന് സജ്ജമാക്കിയെങ്കിൽ, ടാസ്‌ക് മാനേജറിലെ 'പ്രോസസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുക' ബട്ടൺ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും.

'ശരി' എന്ന് സജ്ജമാക്കുകയോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് ടാസ്‌ക് മാനേജറിൽ പ്രോസസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാകും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTaskManagerEndProcessEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)