Bật kết thúc quá trình trong Trình quản lý tác vụ

Bật kết thúc quá trình trong Trình quản lý tác vụ của Google Chrome.

Nếu được đặt thành false thì nút 'Kết thúc quá trình' sẽ bị tắt trong Trình quản lý tác vụ.

Nếu được đặt thành true hoặc không được định cấu hình thì người dùng có thể kết thúc quá trình trong Trình quản lý tác vụ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTaskManagerEndProcessEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)