Блокиране на достъпа до списък с URL адреси

Блокира достъпа до URL адресите в списъка.

Това правило не позволява на потребителите да зареждат уеб страници, чиито URL адреси са в черния списък. Той съдържа образци на URL адресите, които ще бъдат поставяни в него.

Образците на URL адреси могат да бъдат обикновени или образци за локални файлове във формат „файл://път", където „път" трябва да е абсолютният път за блокиране. Ще се блокират всички места във файловата система, до които води посоченият път.

Обикновените образци на URL адрес са във формат „схема://хост:порт/път".
При посочена схема ще се блокира само тя. Ако префиксът „схема://" не е зададен, ще се блокират всички схеми.
Параметърът „хост" е задължителен и може да бъде име на хост или IP адрес. Поддомейните на името на хоста също ще бъдат блокирани. За да предотвратите това, поставете точка (.) пред името. Със специалното име на хост (*) се блокират всички домейни.
Параметърът „порт" е незадължителен и може да бъде валиден номер на порт от 1 до 65535. Ако не е посочен, ще се блокират всички портове.
При задаване на незадължителния параметър „път" ще се блокират само пътищата със съответния префикс.

Изключения могат да се посочат в правилото за бял списък с URL адреси. Ограничението за тези правила е 1000 записа. Следващите се пренебрегват.

Имайте предвид, че блокирането на вътрешни URL адреси (започващи с „chrome://*") не се препоръчва, тъй като може да доведе до неочаквани грешки.

Ако това правило не е зададено, в браузъра няма да има черен списък с URL адреси.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 или по-нова версия
Блокиране на достъпа до списък с URL адреси

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)