Blokování přístupu k seznamu adres URL

Blokování přístupu k adresám URL uvedeným v seznamu.

Tato zásada zabraňuje uživatelům načítat webové stránky ze zakázaných adres URL. Seznam zakázaných položek obsahuje vzory adres URL. Ty určují, které adresy URL budou zakázány.

Každý vzor adresy URL může být určen místním souborům nebo obecné adrese URL. Vzory místních souborů jsou ve formátu „file://cesta", kde „cesta" je absolutní cesta, kterou chcete zablokovat. Všechna umístění v systému souborů začínající touto cestou budou zablokována.

Vzor obecné adresy URL má formát „schéma://hostitel:port/cesta". Pokud je uvedeno schéma, budou zablokovány pouze adresy s daným schématem. Pokud předpona schéma:// není určena, budou zablokována všechna schémata. Jako povinnou položku hostitele lze zvolit název hostitele nebo IP adresu. Blokovány budou i subdomény názvu hostitele. Chcete-li blokování subdomén zamezit, přidejte před název hostitele tečku (.). Všechny domény lze zablokovat pomocí zvláštního názvu hostitele (*). Jako port lze zvolit platné číslo portu v rozmezí od 1 do 65535. Není-li uvedeno, budou zablokovány všechny porty. Je-li uvedena volitelná cesta, budou zablokovány pouze cesty s příslušnou předponou.

Výjimky lze zadat v zásadě pro povolené adresy URL. Počet záznamů v těchto zásadách je omezen na 1000. Všechny další záznamy budou ignorovány.

Blokování interních adres URL s předponou „chrome://*" nedoporučujeme, protože může docházet k neočekávaným chybám.

Není-li zásada nastavena, nebude v prohlížeči zakázána žádná adresa URL.


Podporováno na: Microsoft Windows XP SP2 nebo novější
Blokování přístupu k seznamu adres URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)