Αποκλεισμός πρόσβασης σε μια λίστα διευθύνσεων URL

Αποκλείει την πρόσβαση στα URL που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Αυτή η πολιτική δεν επιτρέπει στο χρήστη τη φόρτωση ιστοσελίδων από URL που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα. Η μαύρη λίστα παρέχει μια λίστα μοτίβων URL που καθορίζουν ποια URL θα περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα.

Κάθε μοτίβο URL μπορεί να αποτελεί μοτίβο για τοπικά αρχεία ή ένα γενικό μοτίβο URL. Τα μοτίβα τοπικών αρχείων έχουν τη μορφή "file://path", όπου η διαδρομή πρέπει να είναι μια απόλυτη διαδρομή για αποκλεισμό. Όλες οι τοποθεσίες του συστήματος αρχείων για τις οποίες η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί πρόθεμα θα είναι αποκλεισμένες.

Ένα γενικό μοτίβο URL έχει τη μορφή "scheme://host:port/path".
Εάν υπάρχει, θα είναι αποκλεισμένος μόνο ο καθορισμένος συνδυασμός. Εάν το πρόθεμα scheme:// δεν έχει καθοριστεί, θα είναι αποκλεισμένοι όλοι οι συνδυασμοί.
Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτείται και μπορεί να είναι όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP. Οι υποτομείς του ονόματος κεντρικού υπολογιστή θα αποκλειστούν επίσης. Για να μην αποκλειστούν οι υποτομείς, συμπεριλάβετε έναν χαρακτήρα "." πριν από το όνομα κεντρικού υπολογιστή. Το ειδικό όνομα κεντρικού υπολογιστή "*" θα αποκλείσει όλους τους τομείς διαδικτύου.
Η προαιρετική θύρα είναι ένας έγκυρος αριθμός θύρας από το 1 έως το 65535. Εάν δεν προσδιοριστεί κάποια θύρα, θα αποκλειστούν όλες οι θύρες.
Εάν προσδιοριστεί η προαιρετική διαδρομή, θα αποκλειστούν μόνο οι διαδρομές με το συγκεκριμένο πρόθεμα.

Μπορούν να οριστούν εξαιρέσεις στην πολιτική λίστας επιτρεπόμενων URL. Αυτές οι πολιτικές περιορίζονται στις 100 καταχωρίσεις. Οι επιπλέον καταχωρίσεις θα παραβλέπονται.

Έχετε υπόψη ότι αυτό δεν συνιστάται για τον αποκλεισμό εσωτερικών URL "chrome://*", επειδή μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενα σφάλματα.

Εάν αυτή η πολιτική δεν οριστεί, δεν θα καταχωριστεί κανένα URL στη λίστα αποκλεισμένων στο πρόγραμμα περιήγησης.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Αποκλεισμός πρόσβασης σε μια λίστα διευθύνσεων URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)