חסום את הגישה לרשימה של כתובות האתר

‏חוסמת את הגישה לכתובות האתרים שברשימה.

מדיניות זו מונעת מהמשתמש לטעון דפי אינטרנט שכתובת האתר שלהם כלולה ברשימה שחורה. הרשימה השחורה מספקת רשימה של דפוסי כתובות אתר שמגדירים אילו כתובות אתר יתווספו לרשימה השחורה.

דפוס של כתובת אתר יכול להיות דפוס של קבצים מקומיים או דפוס של כתובת אתר גנרי.
התבנית של דפוסי קבצים מקומיים היא 'file://path', כאשר path צריך להיות נתיב מוחלט לחסימה.
כל מיקומי מערכת הקבצים שנתיב זה הוא התחילית שלהם - ייחסמו.

התבנית של דפוס כתובת אתר גנרי היא 'scheme://host:port/path'.
רק הסכמה שצוינה תיחסם, אם היא קיימת. אם התחילית scheme:// אינה מצוינת,
כל הסכמות ייחסמו.
יש צורך במארח שיכול להיות שם מארח או כתובת IP. גם תתי דומיין של שם מארח ייחסמו.
כדי למנוע חסימה של תתי דומיין, הוסף '.' לפני שם המארח. שם המארח המיוחד '*' יחסום את כל הדומיינים.
היציאה האופציונלית היא מספר יציאה חוקי מ-1 עד 65535. אם לא צוין מספר, כל היציאות חסומות. אם צוין הנתיב האופציונלי, רק נתיבים עם תחילית זו ייחסמו.

ניתן להגדיר חריגים במדיניות רשימת ההיתרים של כתובות אתרים. תנאי מדיניות אלה מוגבלים ל-1000 רשומות;
רשומות נוספות לא ייכללו.

שים לב, לא מומלץ לחסום כתובות אתרים פנימיות של *//:chrome כיוון שהדבר עלול לגרום לשגיאות בלתי צפויות.

אם מדיניות זו לא תוגדר, אף כתובת אתר לא תתווסף לרשימה השחורה בדפדפן.


נתמך ב: ‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך
חסום את הגישה לרשימה של כתובות האתר

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)