Blokker tilgang til en liste over nettadresser

Blokkerer tilgangen til de spesifiserte nettadressene.

Denne regelen hindrer brukerne i å laste inn nettsider fra svartelistede nettadresser. Svartelisten er en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettadresser som skal være svartelistet.

Hvert nettadressemønster kan enten være et mønster for lokale filer eller et generisk nettadressemønster. Mønstre for lokale filer har formatet «fil://bane», der banen skal være en absolutt bane som skal blokkeres. Alle filsystemplasseringer denne banen er et prefiks for, blir blokkert.

Generiske nettadressemønstre har formatet «protokoll://vert:port/bane».
Bare den spesifiserte protokollen blir blokkert, hvis den er til stede. Hvis protokoll://-prefikset ikke er spesifisert, blokkeres alle protokoller.
Verten er obligatorisk og kan være et vertsnavn eller en IP-adresse. Underdomenene under vertsnavnet blir også blokkert. For å unngå blokkering av underdomener, ta med et «.» før vertsnavnet. Spesialvertsnavnet «*» blokkerer alle domener.
Porten er valgfri og er et gyldig portnummer fra 1 til 65535. Hvis verdien for porten ikke spesifiseres, blokkeres alle portene.
Banen er valgfri, og hvis den spesifiseres, blokkeres bare banene med dette prefikset.

Unntak kan defineres i godkjenningslisten for nettadresser. Disse reglene er begrenset til 1000 oppføringer. Oppføringer etter dette blir ignorert.

Hvis denne regelen ikke spesifiseres, blir ingen nettadresser svartelistet i nettleseren.


Støttes av: Microsoft Windows XP SP2 eller nyere
Blokker tilgang til en liste over nettadresser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)