Blokuj dostęp do listy adresów URL

Blokuje dostęp do określonych adresów URL.

Ta zasada sprawia, że użytkownik nie może załadować stron internetowych z czarnej listy adresów URL. Czarna lista zawiera wzorce adresów URL, które mają być blokowane.

Każdy wzorzec adresu URL może odnosić się do plików lokalnych lub ogólnych zasobów URL internetu. Wzorce dla plików lokalnych mają format „plik://ścieżka", gdzie ścieżka musi być bezwzględnym adresem do zablokowania. Zablokowane zostaną wszystkie lokalizacje plików w systemie, dla których dana ścieżka jest prefiksem.

Ogólny wzorzec adresu URL ma format „schemat://host:port/ścieżka".
Zostanie zablokowany tylko określony schemat, jeśli został podany. Jeśli prefiks schemat:// nie został określony, zablokowane zostaną wszystkie schematy.
Host jest wymagany. Może nim być nazwa hosta lub adres IP. Blokowane będą też subdomeny nazwy hosta. Jeśli nie chcesz, by subdomeny były blokowane, wpisz „." przed nazwą hosta. Specjalna nazwa hosta „*" blokuje wszystkie domeny.
Opcjonalny port to prawidłowy numer portu z zakresu od 1 do 65535. Jeśli go nie wpiszesz, zostaną zablokowane wszystkie porty.
W przypadku określenia opcjonalnej ścieżki zablokowane zostaną tylko ścieżki z danym prefiksem.

Wyjątki można zdefiniować w zasadzie białej listy adresów URL. W zasadach tego typu można podać maksymalnie 1000 pozycji. Pozycje dodane po przekroczeniu tego limitu będą ignorowane.

Uwaga: nie zalecamy blokowania wewnętrznych adresów URL „chrome://*", bo w rezultacie mogą wystąpić nieoczekiwane błędy.

Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, czarna lista adresów URL w przeglądarce będzie pusta.


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszy
Blokuj dostęp do listy adresów URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)