Blokovať prístup k zoznamu webových adries

Blokuje prístup k webovým adresám uvedeným v zozname.

Toto pravidlo bráni používateľom načítať webové stránky zo zoznamu zakázaných webových adries. Zoznam zakázaných položiek obsahuje vzory webových adries. Tie určujú, ktoré webové adresy budú zakázané.

Každý vzor webovej adresy môže byť buď vzorom pre miestne súbory, alebo všeobecným vzorom pre webové adresy. Vzory miestnych súborov sú vo formáte file://cesta. Ak chcete zablokovať prístup, cesta musí byť absolútna. Všetky umiestnenia v systéme súborov s touto predponou budú zablokované.

Všeobecný vzor webovej adresy má formát schéma://hostiteľ:port/cesta.
Ak je určená schéma dostupná, bude zablokovaná iba ona. Ak nie je určená predpona schéma://, budú blokované všetky schémy.
Hostiteľ sa vyžaduje a môže ísť o názov hostiteľa alebo adresu IP. Blokované budú aj subdomény názvu hostiteľa. Ak chcete zabrániť blokovaniu subdomén, zadajte pred názov hostiteľa bodku „.". Špeciálny názov hostiteľa „*" zablokuje všetky domény.
Ako port je možné zvoliť platné číslo portu v rozpätí od 1 do 65535. Ak to nie je bližšie určené, blokované budú všetky porty.
Ak je určená voliteľná cesta, budú blokované iba cesty s príslušnou predponou.

Výnimky môžu byť definované v pravidle zoznamu povolených webových adries.Počet záznamov v týchto pravidlách je obmedzený na 1 000. Všetky ďalšie záznamy sa budú ignorovať.

Upozorňujeme, že sa neodporúča blokovať interné webové adresy „chrome://*", pretože by to mohlo viesť k neočakávaným chybám.

Ak toto pravidlo nebude nastavené, nebude v prehliadači zakázaná žiadna webová adresa.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 alebo novší
Blokovať prístup k zoznamu webových adries

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)