Blockera åtkomst till en lista med webbadresser

Blockerar åtkomst till de angivna webbadresserna.

Policyn förhindrar att användaren läser in webbsidor från svartlistade webbadresser. Svartlistan innehåller en lista med webbadressmönster som anger vilka webbadresser som ska svartlistas.

Varje webbadressmönster kan antingen vara ett mönster för lokala filer eller ett allmänt webbadressmönster. Mönster för lokala filer är i formatet fil://sökväg, där sökvägen ska vara en absolut sökväg som ska blockeras. Alla platser i filsystemet som den sökvägen är ett prefix för kommer att blockeras.

Ett allmänt webbadressmönster har formatet schema://värd:port/sökväg.
Om ett sådant mönster förekommer blockeras endast det angivna schemat. Om prefixet schema:// inte anges blockeras alla scheman.
Värden är obligatorisk och kan vara ett värdnamn eller en IP-adress. Underdomäner till ett värdnamn blockeras också. Om du vill förhindra att underdomäner blockeras inkluderar du en "." före värdnamnet. Det särskilda värdnamnet "*" blockerar alla domäner.
Den valfria porten är ett giltigt portnummer från 1 till 65535. Om inget anges blockeras alla portar.
Om den valfria sökvägen anges blockeras bara sökvägar med det prefixet.

Undantag kan anges i policyn för tillåtna webbadresser. Dessa policyer är begränsade till 1 000 poster. Efterföljande poster ignoreras.

Observera att vi inte rekommenderar att du blockerar interna Chrome-adresser (chrome://*) eftersom oväntade fel kan uppstå.

Om den här policyn inte har angetts kommer ingen webbadress att svartlistas i webbläsaren.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Blockera åtkomst till en lista med webbadresser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)