வீடியோ பதிவை அனுமதி அல்லது தடு

வீடியோ பதிவை அனுமதி அல்லது தடு.

இயக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது உள்ளமைக்கப்படாமல் (இயல்புநிலையில்) இருந்தால், பயனரைக் கேட்காமல் அணுகல் வழங்கப்படும் VideoCaptureAllowedUrls பட்டியலில் உள்ளமைக்கப்பட்ட URLகளைத் தவிர்த்து பிறவற்றுக்கு பயனரிடம் வீடியோ பதிவு அணுகலுக்காகக் கேட்கப்படும்.
ARC-பயன்பாடுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தால் அவற்றால் கேமராவை அணுக முடியும்.

இந்தக் கொள்கை முடக்கப்படும் போது, ஒருபோதும் பயனரிடம் கேட்கப்படாது, VideoCaptureAllowedUrls இல் உள்ளமைக்கப்பட்ட URLகளுக்கு மட்டுமே வீடியோ பதிவு கிடைக்கும்.
ARC-பயன்பாடுகளால் கேமராவை அணுக முடியாது.

ARC-பயன்பாடுகளுக்கு வெளியே, உள்ளமைக்கப்பட்ட கேமரா மட்டுமல்லாமல் எல்லா வகைகளான வீடியோ உள்ளீடுகளையும் இந்தக் கொள்கை பாதிக்கும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameVideoCaptureAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)