Cho phép hoặc từ chối quay video

Cho phép hoặc từ chối quay video.

Nếu được bật hoặc không được định cấu hình (mặc định), người dùng sẽ
được nhắc cho phép truy cập quay video trừ các URL được định cấu hình
trong danh sách VideoCaptureAllowedUrls sẽ được cấp quyền truy cập mà
không cần nhắc. Ứng dụng ARC có thể truy cập máy ảnh nếu được
cho phép.

Khi chính sách này được tắt, người dùng sẽ không bao giờ bị nhắc và
quay video chỉ khả dụng với các URL đã được định cấu hình trong.
VideoCaptureAllowedUrls. Ứng dụng ARC không thể truy cập máy ảnh.

Bên ngoài ứng dụng ARC, chính sách này ảnh hưởng đến tất cả các loại
thiết bị quay video chứ không chỉ máy ảnh tích hợp sẵn.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameVideoCaptureAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)